Przygotowanie druku

Niniejsze specyfikacje powstały w celu przybliżenia klientom naszej drukarni wymagań technicznych dotyczących przygotowania materiałów do druku offsetowego, cyfrowego(niskonakładowego) oraz wielkoformatowego (solwentowego).

Stosowanie się do nich pomoże zaspokoić oczekiwania klienta odnośnie obsługi oraz jakości wykonywanego produktu, a jednocześnie pozwoli na spełnienie standardów produkcji poligraficznej.


Specyfikacja techniczna przygotowania materiałów do druku offsetowego

1. Sposób dostarczania materiałów do druku

1.1. Materiały w postaci cyfrowej należy dostarczać na najpopularniejszych nośnikach danych cyfrowych formatowanych na systemach PC lub Mac (CD lub DVD), lub przesyłać odpowiednio na serwer FTP:
ftp.multidruk.pl
użytkownik i hasło: prosimy o kontakt

Przy stałej współpracy, istnieje możliwość utworzenia na serwerze konta przypisanego do konkretnego klienta.Dopuszcza się przesyłanie plików poprzez pocztę e-mail (info@multidruk.pl), o ile wielkość danej pracy nie przekracza rozmiaru 10 MB.
1.2 Do plików właściwych prosimy dołączyć pogląd w niskiej rozdzielczości w formacie *.jpg.1.3. Do materiałów cyfrowych należy dołączyć makiety (wydruki czarno-białe lub kolorowe z zaznaczeniem nr stron, pokazujące sposób i kolejność złamywania, etc).
1.4. Za termin dostarczenia materiałów cyfrowych uważa się czas dostarczenia kompletnych, niewymagających poprawy materiałów.

2. Sposób przygotowania materiałów do druku

2.1. Format strony i spady:
Każda strona powinna posiadać spady o wielkości co najmniej 3 mm z każdej strony.Wszystkie ważne elementy graficzne projektu powinny być oddalone od brzegu formatu docelowego (lini cięcia) o min. 5 mm (margines od krawędzi formatu).

2.2. Pasery, linie cięcia, linie bigów
Pasery i linie cięcia nie są konieczne – w przypadku ich braku praca musi być umieszczona centralnie na kartce, a poszczególne strony (w przypadku prac wielostronicowych) nie mogą różnić się formatem.

2.3. Formaty plików
Preferujemy i zalecamy format PDF w wersji 1.5, zgodny ze standardem drukarskim PDF/X-4. Aby uzyskać poprawnie przygotowany plik wystarczy w programach graficznych wybrać wyżej wskazane ustawienie zdefiniowane przez producenta oprogramowania. Ewentulanie przyjmujemy pliki otwarte (pakiet Adobe do wersji cs5, CorelDRAW do wersji X3) koniecznie z załączonymi czcionkami i linkami. Nie odpowiadamy za błędy powstałe w wyniku nieprawidłowego działania programów i użytych w nich efektów specjalnych.

Inne dopuszczalne formaty:
Po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem studia istnieje możliwość dostarczenia materiałów, w postaci plików otwartych:
EPS – wszystkie teksty zamienione na krzywe bądź załączone czcionki
CDR – wszystkie teksty zamienione na krzywe bądź załączone czcionki
TIFF – zalecany format zapisu bitmap (proszę uwzględnić uwagi zawarte w punkcie dotyczącym wymagań technicznych zdjęć)
PSD – jw., należy pamiętać o załączeniu czcionek bądź zamianie tekstów na krzywe

Nie przyjmujemy plików formacie Microsoft Word (DOC, DOCX) i PowerPoint (PPT, PPS).

2.4. Kolory
Materiały muszą być przygotowane w przestrzeni barwnej (trybie) CMYK. Zalecamy standard europejski Fogra. Kolory dodatkowe (PANTONE, HKS), których użycie nie zostało skonsultowane z drukarnią, zostaną automatycznie zamienione na ich odpowiedniki CMYK.Kolor czarny powinien być uzyskany poprzez użycie tylko czarnego koloru (proszę zwrócić na to uwagę zwłaszcza w programach do grafiki bitmapowej, takich jak Adobe Photoshop – problem powstaje przy konwersji a RGB na CMYK). Suma pokrycia farb (total ink) nie powinna przekraczać 300%. Jako „głęboka czerń” proponujemy użycie wartości C60 M60 Y40 K100.
Czarne obiekty (K100) w miarę możliwości technicznych zostaną nadrukowane (overprint). Nie odpowiadamy za błędy spowodowane nadaniem nadrukowania obiektom w innych kolorach.

2.5. Zdjęcia
Bitmapy (zdjęcia) powinny być w rozdzielczości co najmniej 300 ppi. Poniżej tej wartości zachodzi utrata jakości obrazu - wyraźna pikselizacja. W przypadku zamiany na bitmapę tekstów lub innych drobnych elementów wektorowych zalecamy rozdzielczość min. 600ppi. Grafiki czarno-białe powinny być zapisane w trybie skali szarości (tj. zawierające tylko kolor czarny).Przesłanie grafiki o niższej rozdzielczości oznacza akceptację na obniżenie jakości danego zdjęcia

2.6. Pismo i linie
Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi:
− dla krojów jednoelementowych 5 pt
− dla krojów dwuelementowych 6 pt
Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż 1 kolorem lub w kontrze wynosi:
− dla krojów jednoelementowych 6 pt
− dla krojów dwuelementowych 8 pt

Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,3 pt. Linie wykonane w kontrze lub w więcej niż jednym kolorze powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,5 pt.

2.7. Zalewki
W celu uniknięcia niedokładności pasowania należy tworzyć zalewki (trapping), czyli minimalne nałożenie kolorów na siebie. Zalecana wartość zalewek to 0,09 mm (0,25pt). W przypadku tekstu w kontrze na czarnym tle wskazane jest zastosowanie zalewek ujemnych dla kolorów CMY wielkości 0,1 mm (inaczej mówiąc outline wokół tekstu tylko ze składowej K: 100% bez dodatku pozostałych barw).

2.8. Prace wielostronicowe
Strony proszę przesyłać pojedyńczo, poukładane po kolei (żadnych impozycji/składek). W przypadku zawarcia każdej strony w osobnym pliku koniecznie należy zawrzeć numer strony w nazwie pliku.

2.9. Oprawa Klejona
Należy pamiętać iż przy oprawie miękkiej klejonej na stronach 2 i 3 okładki oraz pierwszej i ostatniej wkładu widoczny po oprawie obszar zostaje zmniejszony o 6 mm od strony grzbietu przez klejenie boczne. Na stronach tych elementy graficzne, teksty muszą znajdować się więc w odległości nie mniejszej niż 9 mm od grzbietu.

2.10. Oprawa zeszytowa
W oprawie zeszytowej ze względu na zjawisko wypychania wewnętrznych składek nie należy umieszczać elementów graficznych (np. paginacji) w bliskiej odległości odmarginesu zewnętrznego.

2.11. Lakier wybiórczy, złocenie, tłoczenie
Jeżeli w pracy występuje lakier wybiórczy, tłoczenie lub wykrojnik należy przygotować go jako kolor spotowy z włączoną funkcją overprint.

2.12. Wykrojniki
Linie wykrojnika (grubość 1 pkt/0,3 mm, linia ciągła dla oznaczenia noży, linia przerywana dla bigów) proszę umieścić bezpośrednio na projekcie i nadać im kolor dodatkowy oraz nadrukowanie (overprint); lub przesłać w osobnym pliku, umieszczone na stronie o koniecznie takim samym formacie, jak projekt.

3. Stosowane ustawienia naświetlania CTP

3.1. Domyślnie drukarnia stosuje następujące ustawienia:
Rozdzielczość naświetlania: 2540 dpi
Liniatura rastra: 150 lpi dla papierów niepowlekanych, 175 lpi dla papierów powlekanych
Kąty rastra: C-15° M-45° Y-0° K-75°
Rodzaj rastra: klasyczny raster AM, kształt eliptyczny

Specyfikacja techniczna przygotowania materiałów do druku cyfrowego

1. Sposób dostarczania materiałów do druku

1.1. Materiały w postaci cyfrowej należy dostarczać na najpopularniejszych nośnikach danych cyfrowych formatowanych na systemach PC lub Mac (CD lub DVD), lub przesyłać odpowiednio na serwer FTP:
ftp.multidruk.pl
użytkownik i hasło: prosimy o kontakt

Przy stałej współpracy, istnieje możliwość utworzenia na serwerze konta przypisanego do konkretnego klienta.Dopuszcza się przesyłanie plików poprzez pocztę e-mail (info@multidruk.pl), o ile wielkość danej pracy nie przekracza rozmiaru 10 MB.
1.2 Do plików właściwych prosimy dołączyć pogląd w niskiej rozdzielczości w formacie *.jpg.1.3. Do materiałów cyfrowych należy dołączyć makiety (wydruki czarno-białe lub kolorowe z zaznaczeniem nr stron, pokazujące sposób i kolejność złamywania, etc).
1.4. Za termin dostarczenia materiałów cyfrowych uważa się czas dostarczenia kompletnych, niewymagających poprawy materiałów.

2. Sposób przygotowania materiałów do druku

2.1. Format strony i spady:
Każda strona powinna posiadać spady o wielkości co najmniej 3 mm z każdej strony.Wszystkie ważne elementy graficzne projektu powinny być oddalone od brzegu formatu docelowego (lini cięcia) o min. 5 mm (margines od krawędzi formatu).

2.2. Pasery, linie cięcia, linie bigów
Pasery i linie cięcia nie są konieczne – w przypadku ich braku praca musi być umieszczona centralnie na kartce, a poszczególne strony (w przypadku prac wielostronicowych) nie mogą różnić się formatem.

2.3. Formaty plików
Preferujemy i zalecamy format PDF w wersji 1.5, zgodny ze standardem drukarskim PDF/X-4. Aby uzyskać poprawnie przygotowany plik wystarczy w programach graficznych wybrać wyżej wskazane ustawienie zdefiniowane przez producenta oprogramowania. Ewentulanie przyjmujemy pliki otwarte (pakiet Adobe do wersji cs5, CorelDRAW do wersji X3) koniecznie z załączonymi czcionkami i linkami. Nie odpowiadamy za błędy powstałe w wyniku nieprawidłowego działania programów i użytych w nich efektów specjalnych.

Inne dopuszczalne formaty:
Po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem studia istnieje możliwość dostarczenia materiałów, w postaci plików otwartych:
EPS – wszystkie teksty zamienione na krzywe bądź załączone czcionki
CDR – wszystkie teksty zamienione na krzywe bądź załączone czcionki
TIFF – zalecany format zapisu bitmap (proszę uwzględnić uwagi zawarte w punkcie dotyczącym wymagań technicznych zdjęć)
PSD – jw., należy pamiętać o załączeniu czcionek bądź zamianie tekstów na krzywe

Nie przyjmujemy plików formacie Microsoft Word (DOC, DOCX) i PowerPoint (PPT, PPS).
Do plików właściwych prosimy dołączyć pogląd w niskiej rozdzielczości w formacie *.jpg.

2.4. Kolory
Materiały muszą być przygotowane w przestrzeni barwnej (trybie) CMYK. Zalecamy standard europejski Fogra. Kolory dodatkowe (PANTONE, HKS), których użycie nie zostało skonsultowane z drukarnią, zostaną automatycznie zamienione na ich odpowiedniki CMYK.Kolor czarny powinien być uzyskany poprzez użycie tylko czarnego koloru (proszę zwrócić na to uwagę zwłaszcza w programach do grafiki bitmapowej, takich jak Adobe Photoshop – problem powstaje przy konwersji a RGB na CMYK). Suma pokrycia farb (total ink) nie powinna przekraczać 300%. Jako „głęboka czerń” proponujemy użycie wartości C60 M60 Y40 K100.

2.5. Zdjęcia
Bitmapy (zdjęcia) powinny być w rozdzielczości co najmniej 300 ppi. Poniżej tej wartości zachodzi utrata jakości obrazu - wyraźna pikselizacja. W przypadku zamiany na bitmapę tekstów lub innych drobnych elementów wektorowych zalecamy rozdzielczość min. 600ppi. Grafiki czarno-białe powinny być zapisane w trybie skali szarości (tj. zawierające tylko kolor czarny).Przesłanie grafiki o niższej rozdzielczości oznacza akceptację na obniżenie jakości danego zdjęcia

2.6. Pismo i linie
Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi:
− dla krojów jednoelementowych 5 pt
− dla krojów dwuelementowych 6 pt
Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż 1 kolorem lub w kontrze wynosi:
− dla krojów jednoelementowych 6 pt
− dla krojów dwuelementowych 8 pt

Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,3 pt. Linie wykonane w kontrze lub w więcej niż jednym kolorze powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,5 pt.

2.7. Prace wielostronicowe
Strony proszę przesyłać pojedyńczo, poukładane po kolei (żadnych impozycji/składek). W przypadku zawarcia każdej strony w osobnym pliku koniecznie należy zawrzeć numer strony w nazwie pliku.

2.8. Oprawa Klejona
Należy pamiętać iż przy oprawie miękkiej klejonej na stronach 2 i 3 okładki oraz pierwszej i ostatniej wkładu widoczny po oprawie obszar zostaje zmniejszony o 6 mm od strony grzbietu przez klejenie boczne. Na stronach tych elementy graficzne, teksty muszą znajdować się więc w odległości nie mniejszej niż 9 mm od grzbietu.

2.9. Oprawa zeszytowa
W oprawie zeszytowej ze względu na zjawisko wypychania wewnętrznych składek nie należy umieszczać elementów graficznych (np. paginacji) w bliskiej odległości od marginesu zewnętrznego.

2.10. Lakier wybiórczy, złocenie, tłoczenie
Jeżeli w pracy występuje lakier wybiórczy, tłoczenie lub wykrojnik należy przygotować go jako kolor spotowy z włączoną funkcją overprint.

2.11. Wykrojniki
Linie wykrojnika (grubość 1 pkt/0,3 mm, linia ciągła dla oznaczenia noży, linia przerywana dla bigów) proszę umieścić bezpośrednio na projekcie i nadać im kolor dodatkowy oraz nadrukowanie (overprint); lub przesłać w osobnym pliku, umieszczone na stronie o koniecznie takim samym formacie, jak projekt.

Specyfikacja techniczna przygotowania materiałów do druku wielkoformatowego

1. Sposób dostarczania materiałów do druku

1.1. Materiały w postaci cyfrowej należy dostarczać na najpopularniejszych nośnikach danych cyfrowych formatowanych na systemach PC lub Mac (CD lub DVD), lub przesyłać odpowiednio na serwer FTP:
ftp.multidruk.pl
użytkownik i hasło: prosimy o kontakt

Przy stałej współpracy, istnieje możliwość utworzenia na serwerze konta przypisanego do konkretnego klienta.Dopuszcza się przesyłanie plików poprzez pocztę e-mail (info@multidruk.pl), o ile wielkość danej pracy nie przekracza rozmiaru 10 MB.
1.2 Do plików właściwych prosimy dołączyć pogląd w niskiej rozdzielczości w formacie *.jpg.1.3. Za termin dostarczenia materiałów cyfrowych uważa się czas dostarczenia kompletnych, niewymagających poprawy materiałów.

2. Sposób przygotowania materiałów do druku

2.1. Formaty plików
Preferujemy i zalecamy format TIFF z kompresją LZW.Ewentulanie przyjmujemy pliki otwarte (pakiet Adobe do wersji cs5, CorelDRAW do wersji X3) koniecznie z załączonymi czcionkami i linkami. Nie odpowiadamy za błędy powstałe w wyniku nieprawidłowego działania programów i użytych w nich efektów specjalnych.

Inne dopuszczalne formaty:
Po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem studia istnieje możliwość dostarczenia materiałów, w postaci plików:
PDF - wersja 1.5
EPS – wszystkie teksty zamienione na krzywe bądź załączone czcionki
CDR – wszystkie teksty zamienione na krzywe bądź załączone czcionki
PSD – wszystkie teksty zamienione na krzywe bądź załączone czcionki
Nie przyjmujemy plików formacie Microsoft Word (DOC, DOCX) i PowerPoint (PPT, PPS).

2.2. Kolory
Materiały muszą być przygotowane w przestrzeni barwnej (trybie) CMYK.
Zalecamy standard europejski Fogra. Kolory dodatkowe (PANTONE, HKS), których użycie nie zostało skonsultowane z drukarnią, zostaną automatycznie zamienione na ich odpowiedniki CMYK.
Jako „głęboka czerń” proponujemy użycie wartości C30 M30 Y30 K100.

2.3. Tabela rozdzielczości
Poniższa tabela ilustruje jaką można przyjąć rozdzielczość w DPI w zależności od formatu wydruku.
2.4. Przygotowanie druku w zależności od rodzaju mediów
Pliki przeznaczone do drukowania na folii wyklejanej na płycie powinny być przygotowane ze spadem min. 1cm na stronę.
Pliki do druku na banerach, siatkach, rollupach, powinny być przygotowane na format zadruku.
Pliki prosimy przygotować w skali 1:1 bądź 1:10 oraz w odpowiedniej rozdzielczości (dpi) uzależnionej od wielkości pracy.Drukarnia każdorazowo weryfikuje poprawność przekazanych przez Klienta materiałów, jednak nie gwarantuje, iż wszystkie błędy i niezgodności w stosunku do powyższych specyfikacji zostaną zauważone. Dodatkowe operacje mające na celu dostosowanie plików do zgodności ze specyfikacją i wszystkie zmiany wykonane przez Drukarnię na życzenie Klienta traktowane są jako dodatkowa usługa za opłatą.